Ut av boken – Møt Bibeltekstene!

Seminar for ungdom/konfirmanter
eller for voksne

Menneskene som møtte Jesus var helt vanlige folk som deg og meg. I dette seminaret får du leve seg inn i noen av fortellingene om Jesus som møter mennesker. Hvordan vil du selv bli møtt? Hvordan skulle du ønske at Gud så deg?

Fortellerkunstner Alf Martin Lie og musiker og retreatleder Ulla Käll leder seminaret med gitartoner, aktiviteter og fortellinger om møter med Jesus.

Seminaret legger til rette for engasjerende møter mellom bibeltekstenes verden og vår verden, slik at tekstene kan komme ut av boken og bli til levende møter her og nå.

Vi har utviklet to versjoner av seminaret, en spesielt for ungdom/konfirmantgrupper og en versjon for voksne.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Takk til Helga Samset for hjelp med regi. Takk til Bibelselskapet for støtte og til Borg Bispedømme for OVF-støtte til prosjektet.

Ta gjerne kontakt:

Ulla Käll:
+47 419 01 357
ulla.k (ætt) online.no

Alf Martin Lie:
+47 91 61 21 20
alfmartin (ætt) fortellerhuset.no