Konsert, musikandakt och musikretreat

För mig är kombinationen retreat och gitarr livgivande. I stillheten får musiken tillbaks något av sin djupa mening; vi blir mer mottagliga för tonerna, och kanske att de också når vårt hjärta lättare, när vi stannat upp lite.

Kanske du önskar en konsert med gitarrtoner varvat med dikt- och textläsning?

Det blir en kväll till eftertanke, där skuldrorna kan sänkas och blicken lyftas. Det blir gitarrmusik, men kanske också en kombination med andra instrument.  Tema för kvällen kan växla, men det kan bla vara «Ett spirande hopp».

Under de år som Lia gård haft musikretreater så har jag spelat på dem. Jag har också haft musikretreat på andra retreatgårdar, men också i församlingar.

Ta kontakt om du har någon idé om hur detta kan se ut; ulla.k(at)online.no