Retreat

Ibland behöver vi få ett avstånd från vardagens flimmer, för att söka djupare. Retreat är det engelska ordet för just detta;  att dra sig tillbaka.  Under en retreat  lever vi i en enkel rytm med tideböner och stillhet och samlas runt Jesus.

Jesus sa till sina lärjungar:
”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite”. (Mark 6:30).
Vi får komma som dem vi är i ett frihetens rum. Här kan vi glömma våra titlar och prestationer. Vi får ta mot Guds kärlek och tröst som han ger oss långt före vår duktighet kommer in.

På retreaten får vi lägga ner våra bördor och det som tynger, och istället ta emot av hans kraft och mod för vägen vidare.  Att resa på retreat är att ha stämt möte både med Gud och med sig själv. Vi kommer inför honom, vare sig vi känner honom från förut eller inte. Vi kommer som den vi är.

Kanske är det sorgen som är starkast för oss just nu, eller glädjen, tacksamheten, eller klagan. Just så som jag har det nu, får jag komma inför honom. Han som känner mig bättre än jag själv gör.

Under retreaten kan det ofta ske att jag igen får syn på min mest djupa längtan, den som jag kanske länge vetat om, men som jag sprungit ifrån i allt som vardagen rymmer. Igen får jag komma tillbaks till det som är mest viktig i mitt liv, och igen får jag fästa blicken på honom. Kanske att retreaten kan hjälpa mig att ta emot Hans kärlek för att så gå in i vardagen på nytt, med ett hopp som har vidgats…

Retreat har blivit så viktigt för mig att jag önskar dela med mig av det, och därför besöker jag retreatgårdar, grupper och församlingar och ger retreater.

Det är viktigt för mig att förutom det att ge retreater på retreatgårdar, också komma till församlingar, så att flera, också de som är ovana vid stillhet,  får en egen erfarenhet av vad retreat är. Det kan handla om en kväll med ”En smak av retreat”, där jag först håller en inledning om retreat, och där vi sedan har själva ”smaken”. Då spelar jag gitarr, läser dikter och vi har en kort Jesusmeditation tillsammans.. Jag har besökt många församlingar med det kvällsprogrammet, och det kan vara till hjälp för den som är ovan vid retreat och stillhet.

En del församlingar vill ha en retreatlördag i sin kyrka; som blir en stilla dag med böner, måltider, Jesusmeditation. Ibland har jag en hel retreathelg i församling, där man övernattar hemma; det blir en ”bo-hemma-retreat”.

Ta gärna kontakt om ni önskar ett besök: ulla.k(at)online.no

Om du önskar resa till en retreatgård, gå till www.retreater.no .