Böcker

På svenska och på norsk:

For livets skyld

«For livets skyld»  er en bok med 52 øvelser, en for hver uke i året.

Tekst: Ulla Käll
Foto: Ellen Lande Gossner

En bok med enkle øvelser for å leve nær Gud og nær seg selv i hverdagen. Forfatteren Magnus Malm sier om boken: «Man merker at Ulla Käll har lang erfaring med åndelig veiledning. Hun vet at det enkle hjelper oss mot dypet, og gir god hjelp til å gå en enklere vei. Samtidig åpner hun dører i vårt indre til verdener vi kanskje ikke visste om.»

Boken gis ut på Efrem Forlag.

Foruten i bokhandelen kan den også bestilles her, direkte fra Ulla. Kr 220,- + frakt. Bestiller du 5 eksemplar eller mer, blir prisen 200,-.

Du bestiller bøker/CD direkte her: ulla.k(a)online.no

 

FLS-norska-inlaga-500

För livets skull

FLS-svenska-250px
«För livets skull» är en bok med 52 övningar, en för varje vecka under året.

Text: Ulla Käll
Foto: Ellen Lande Gossner

En bok med enkla övningar för att leva nära Gud och nära sig själv i vardagen. Författaren Magnus Malm säger om boken: «Man märker att Ulla Käll har lång erfarenhet av andlig vägledning. Hon vet att det enkla hjälper oss mot djupet, och ger god hjälp att gå en enklare väg. Samtidig öppnar hon dörrar i vårt inre till världar vi kanske inte visste om.»

Boken ges ut på Artos Förlag.

Den kan också beställas direkt här från Ulla. Kr 170,- + frakt.

Du beställer böcker/CD här: ulla.k(a)online.no
FLS-svenska-inlaga-500