En smak av retreat

Hvordan forklarer man for noen hva retreat er?

Hvordan forklarer man for noen hva retreat er?

Mange av oss har forsøkt, på mange forskjellige måter, å forklare for venner, for menigheten osv, hva retreat er. Iblant når vi fram med ordene, iblant ikke.
Det uslåelige er å få oppleve det, å få erfare hvordan Gud virker i stillheten.

Og det fine er at det kan skje selv om en ikke riktig vet hvor en står i forhold til troen og kirken.

Da kommer neste spørsmål: Hvordan får du noen til å reise på retreat slik at de selv kan få en smak av hva retreat er?

Jeg tenker at det hadde vært fint om det rundt omkring i menigheter i Norge, kunne gis en mulighet til å få ”en smak av retreat” akkurat der man bor. Da blir steget til senere å reise på retreat kanskje ikke så stort?

Dette arbeidet drives i samarbeid med flere ulike retreatgårder.

Min tanke er å reise til menigheter med ord, stillhet og gitartoner.

Kanskje det kan bli en retreatdag i en menighet …
Eller en stille kveld …
Kanskje en Taizégudstjeneste …
Eller en konsert med gitarmusikk og dikt som inviterer til stillhet …

Ta også kontakt for åndelig veiledning; medvandring. Kanskje du er interessert av en miniretreat i Gamlebyen?

Ja, dette kan se ut på mange måter, og kanskje du som leser har din egen idé?

Ta gjerne kontakt om du er interessert:

Ulla Käll,
Fredrikstad
Tel 419 01 357. Epost: ulla.k(at)online.no.  Hjemmeside: https://www.ullakall.no

Med vennlig hilsen Ulla Käll

Hur förklarar man för någon vad retreat är?

Hur förklarar man för någon vad retreat är?

Många av oss har försökt, på många olika sätt, att förklara för vänner, för församlingen osv, vad retreat är. Ibland når vi fram med orden, ibland inte.
Det oslagbara är att få uppleva det, att få erfara hur Gud verkar i stillheten.
Och det fina är att det kan ske, även om du inte riktigt vet, var du står i förhållande till tron och kyrkan.

Då kommer nästa fråga: Hur får du någon till att resa på retreat och själv få en smak av vad retreat är?

Jag tänker att det vore fint om det runt om i församlingar, kunde ges en möjlighet till att få ”en smak av retreat” just där man bor. Så kanske steget att senare resa på retreat inte blir så stort?

Detta arbete sker i  samarbete med flera olika retreatgårdar.

Min tanke är att resa till församlingar med ord, stillhet och gitarrtoner.

Kanske kan det bli en retreatdag i en församling…
Eller en stilla kväll…
Kanske en Taizégudstjänst…
Eller en konsert, med musikk, texter och dikter som inviterar till stillhet, utifrån CD:n «I en gåte».

Det kan också bli föreställningen «I begynnelsen var Ordet». Det är en kväll med Johannesevangeliet, berättat av Birgitte Bjørnstad Sæbø, med gitarrmusik och symboler.
Ta också kontakt för andlig vägledning; medvandring. Kanske du är intresserad av en miniretreat i Gamlebyen.

Ja, detta kan se ut på många sätt, och kanske du som läser detta har någon egen idé?
Ta gärna kontakt om du är intresserad:

Ulla Käll,
Fredrikstad, Norge
Tel + 47 419 01 357. Epost: ulla.k(at)online.no. Hemsida: https://www.ullakall.no

Med vänlig hälsning Ulla Käll