RYTME – RYTM- på norsk og svensk, for dager med mer bønn

Boken «Rytme» er en bruksbok for den som ønsker å sette av mer tid til bønn og refleksjon, enten man har stille dager eller vil rydde plass til mer bønn i hverdagen. Boken skaper en god rytme med sin veksling mellom bibellesning, refleksjon og bønn gjennom åtte utvalgte temaer. Hvert tema belyses fra ulike sider over to eller tre dager. Her er alt tilrettelagt for mer bønn, alene eller sammen med andre. Kanskje kan det gi deg en liten smak av retreat?

Kan bestilles hos meg. Send epost: ullakristinakall(at)gmail.com
Pris 299,- + porto
Ved kjøp av 5 eks eller flere: 262,- + porto


RYTM – för dagar med mer bön

«Rytm» är en bruksbok för den som önskar att sätta av mer tid till bön och reflektion, antingen man har stilla dagar eller vill skapa mer plats för bön i vardagen. Boken skapar en god rytm med sin växling mellan bibelläsning, reflektion och bön genom åtta utvalda teman. Varje tema belyses från olika sidor över två eller tre dagar. Här är allt tillrättalagt för mer bön, ensam eller tillsammans med andra. Kanske kan det ge dig en liten smak av retreat?

Hälsningar,
Ulla Käll

Kan beställas av mig. Skicka ett mail till: ullakristinakall@gmail.com
Kr 225,- + porto
Om du beställer 5 ex: kr 210,-, 10 ex: kr 205,-, 20 ex: kr 195,- + porto.