Taizégudstjänst och Taizéretreat.

I en liten by norr om Lyon i Frankrike lever nära hundra bröder från flera olika kyrkosamfund och från ca 30 olika land ett liv i bön, enkelhet och
gemenskap. Hit kommer det varje år tiotusentals av unga som söker en mening med sitt liv. Många finner i Taizé tecken på hopp för sina liv.

De vackra sångerna från Taizé sjunges på många olika språk. Sångerna är korta och enkla att lära. De upprepas gång på gång, så att den djupa sanningen sångerna uttrycker kan nå in till hjärtat. Sångerna kan sjungas helt enkelt, med bara melodi och utan instrument, men de kan också utvecklas med fler intrument och med solostämmor som stiger över den gemensamma sången.

Ta kontakt om du önskar hjälp med Taizégudstjänster eller om ni önskar hjälp med en Taizéretreat, ulla.k(at)online.no

Se också CD:n «Tillit på jorden», den första inspelningen av Taizésånger på norska.

För mer information om Taizé: www.taize.fr

TAIZÉ I FREDRIKSTAD

Taizébönerna i Fredrikstad arrangeras av Fredrikstad Kristne Råd.

Bönerna är ekumeniska, så vi har bönen i olika kyrkor. Vi är en liten grupp som arrangerar bönerna på ”dugnad”. Ta gärna kontakt om du vill vara med och hjälpa till. Det vi behöver mest är flera som kan tänka sig vara med och sjunga. Ta gärna kontakt: ulla.k(at)online.no, så skrivs du upp på kontaktlista för ”Taizé i Fredrikstad” och får information om var och när de nästa bönerna är. Du kan också se under «Kalender» och hitta datumen där.