2023-24 Kalender

Det finns möjlighet att göra retreat i vardagen, digitalt,
med valfria datum. Ta gärna kontakt om det är aktuellt: ullakristinakall(at)gmail.com

2023
september
30/9 Taizésamling i Trefoldighet kl 19. Möjlighet att bli med i sånggrupp,
ta kontakt.

oktober
5-8/10 Musikretreat, Lia Gård
11-15/10 Ignatiansk retreat, Tomasgården
21/10 Retreatdag och musikgudstjänst, Västerås Domkyrka
23/10-3/11 De andliga övningarna, Vadstena

november
9-12/11 Ignatiansk retreat, Tomasgården
19/11 Taizégudstjänst, Lambertseter kirke
23-26/11 Musikretreat, Tomasgården

december
7-10/12 Retreat på Wettershus med Britta Hermansson

2024
januari
12/1 Taizégudstjänst, Brattvåg
13/1 Retreatdag, Brattvåg

februari
29/1-4/2 Ignatiansk retreat, Lia Gård
6-8/2 Retreat, Prestegården, Vigmostad
9-11/2 Retreat, Ådalen Retræte