ABC-retreater för församlingsarbetare på Makrillviken, Smögen, 2022

Makrillviken

Undervisningen i dessa retreater utgår från att deltagarna har erfarenhet av att arbeta i församling, som anställd eller frivillig, med de speciella villkor för det inre livet som detta innebär. Vad gör det med min identitet och gudsrelation stt Gud också är min arbetsgivare? Hur kan mitt ledarskap bli en frukt av mitt inre liv med Gud, och inte bara en reaktion på yttre faktorer? Präster, pastorer, diakoner, pedagoger, musiker, ungdomsledare, styrelsefolk … Alla kategorier av församlingsarbetare från alla kristna samfund är välkomna.

ABC-retreaterna fungerar som ett rullande program av sammanhängande retreater, som ger stöd åt den långsiktiga processen i ett samspel mellan retreater och vardagsliv.

Deltagarna väljer själva intervallerna mellan retreaterna, dock inte kortare än ett år, och binder sig inte för mer än en retreat i taget. Undervisning, övningar och meditationer öser ur den kristna kyrkans långa tradition av andlig vägledning, främst den ignatianska, och följer en tråd som börjar med:

A-retreat  
Vi ställer oss inför Jesu kallelse att följa honom som hans lärjungar, och sätter sökarljuset på en del av våra hinder:
negativa gudsbilder, obearbetade fromhetsmönster, bristande kontakt med vår vilja, oklara motiv och mål för efterföljelsen, torftigt böneliv osv.

B-retreat 
Vi går vidare med tillämpningar i församlingsarbetarens vardag. Vi fokuserar på ledarrollen och synen på kallelse, identitet och tjänst. Syftet är att få hjälp att flytta den inre tyngdpunkten, från tjänsten till Gud.

C-retreat 
Denna retreat är en vidareutveckling av klassisk kristen spiritualitet. Målet är att ge verktyg till fortsatt eget arbete i den inre verkstaden. Vi går vidare med gudsbilden, bönen, ökenerfarenheten och den andliga urskillningen.

2022
A-retreat 24-29 april
B-retreat 28 augusti-2 september
C-retreat 18-23 september

Pris: 4900,-

Anmälan till retreaterna på Makrillviken: Karin Engstrand, Ängatorp gård 3,
S-441 92 Alingsås, Sverige. E-post: karinengstrand@outlook.com
Mobil +46 (0) 76 10 26 985. OBS: Meddela vid anmälan om eventuella dietbehov. Vi kan erbjuda laktos- och glutenfri mat.

Magnus Malm skriver om retreaterna:

Arbetet med ABC-retreaterna för församlingsarbetare växte i hög grad fram på Tomasgården i början av 90-talet. I gott samarbete med Sven Giljebrekke och Ulla Käll fick jag frihet att experimentera med de olika inslagen i dessa retreater, som utifrån erfarenheterna där så småningom fick en fast form som visat sig slitstark genom åren. 1991 fick jag till och med en anställning på halvtid i Sandomstiftelsen för att jobba med detta i Sverige och Norge.

Vi fungerar som en norsk-svensk retreatmiljö för präster, pastorer och andra församlingsarbetare, på Makrillviken som visat sig fungera mycket väl för detta syfte och som är relativt lätt att komma till från både Sverige och Norge. I teamet kommer också Sigve Ims att ingå. Han är präst i Stavanger och var faktiskt en av de första deltagarna på Tomasgårdens ABC-retreater på 90-talet. Han har sedan dess på olika sätt arbetat med andlig vägledning i Stavanger bispedømme. I teamet kommer också Øystein Gunnersen att ingå. Han är präst och i Skien och har i många år rekommenderat retreat som en viktig källa för församlingsanställda. Han har också följt Kompass kurser i andlig vägledning.

Retreaterna marknadsförs också i Kompass program (en förening för andlig vägledning utifrån ignatiansk spiritualitet) liksom i Norge. Eftersom allt detta på sätt och vis alltså började i Sandomnätverkets hägn, känns det naturligt och som en stor glädje om det kunde ingå i de retreater som presenteras av Sandomnätverket. Ännu ett steg i det allt viktigare samarbetet om retreat och andlig vägledning över norsk-svenska gränsen.